Diligents digitala styrelseportalDiligent Boards är en världsledande mjukvara för styrelseportaler. Med Diligents digitala styrelseportal kan du snabbt, enkelt och säkert digitalisera ert styrelsearbete. Vi hjälpt digitalisera över 140.000 styrelsemedlemmars arbete.


BOKA DEMOSE WEBINAR

Styrelsearbete och
digitala samarbetsverktyg

Här hittar du material och information kring styrelsearbete! Du kan se ett webinar där styrelseproffset Sophie Persson berättar om styrelsearbete och ger konkreta tips i hur du skapar effektiva styrelsemöten. Du kan även hitta kundcase och rapporter om digital dokumenthantering för styrelse och ledning.

Enkelhet


Enkelhet bör vara ett ledord för ett effektivt styrelsearbete, vare sig du är styrelsemedlem eller administrativt ansvarig för förberedelser av styrelsemöten. Teknologi behöver inte vara krångligt! Kom ihåg att när ni börjar att digitalisera ert styrelsearbete ska lösningarna vara enkla att använda, för alla olika typer av användare!

Säkerhet


Konfidentiell information som hamnar i fel händer bör vara företagsstyrelsens största rädsla. De digitala alternativen som används idag för att dela information, exempelvis mejl och cloud-lösningar, är många. Dock är de alternativ som håller hög säkerhet betydligt färre. Kom ihåg att säkerhet är en av de viktigaste kriterierna för hur företagsinformation bör delas och förvaras.

Support


En viktig del i ett förenklat och tidseffektivt styrelsearbete är att sakkunniga experter alltid finns till hands. Styrelsemedlemmar jobbar ständigt utanför kontorstid och kan oftast behöva omedelbar support. Se till att alla som är involverade i ert styrelsearbete alltid har tillgång till support. De ska inte behöva vänta på ett call-back eller få support via mejl. Vi ser en optimal support svarar på samtal 24/7 och inom fem sekunder.

 

windows-logo  app-store-logo  Google-logo